REDESIGN SYSTEMU IPLAS

IPLAS - coś więcej niż MES

Redesign wersji demonstracyjnej produktu to pierwszy etap przeprojektowania całego systemu oraz projektowania kolejnych modułów. Kolejność działań jest podyktowana potrzebą firmy, którą jest możliwie szybkie uzyskanie narzędzia marketingowego.

Wersja demonstracyjna powinno pokazywać najważniejsze funkcjonalności oprogramowania, w sposób czytelny i atrakcyjny dla użytkownika, powinna komunikować korzyści jakie oprogramowanie może przynieść firmie. 

Projekt:
redesign systemu IPLAS
Klient:
Spiid
Nasza rola:
UX Researcher
UX Designer
UI Designer

proces projektowy

01

Brief

Wnikliwa rozmowa z interesariuszami i działem marketingu.

02

Wywiady

Wywiady pogłębione z użytkownikami systemu.

03

Audyt UX

Analiza zgodności systemu z zasadami użyteczności Nielsena i Molicha.

04

strategia


Opracowanie strategii redesignu produktu Iplas oraz etapów rozwoju.
05

redesign

Opracowanie etapów redesignu orz stworzenie prototypu.

06

testowanie

Testowanie poszczególnych etapów i produktu z użytkownikami.

poziom zaawansowania

Kluczową decyzją wynikającą z przeprowadzonych badań, rozmów z klientami było podzielenie Demo na trzy stopnie zaawansowania, różniące się poziomem trudności dla użytkownika i stopniem jego zaangażowania:

Chcę zobaczyć jak działa Iplas
Chcę samodzielnie zrobić raport
Chcę wypróbować Iplas w firmie

system podpowiedzi

W związku z wysokim stopniem skomplikowania systemu, co potwierdziły badania konieczne stało się stworzenie systemu podpowiedzi.

Drugi poziom zaawansowania Demo łączy się z ze zwiększeniem możliwości wykorzystania systemu przez użytkownika. W celu zapoznania go z funkcjonalnościami oraz ich umiejscowieniem w systemie powstał onboarding.

Redesign systemu

ProjectsProjectsProjects

Potrzebujesz pomocy przy projekcie?

Zadzwoń lub napisz i opowiedz Twoją historię.